Aby sprawdzić numer klucza należy:

1. Wyjąć wszystkie pendrivy z komputera oprócz klucza

2. Uruchomić program checksk, który znajduje sie w katalogu głównym programu

3. W oknie które się ukaże powinien zostać wyświetlony numer klucza